JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, CRACOVIA 2016
– información de visa para los ciudadanos de la República Dominicana

http://bogota.mfa.gov.pl/es/c/MOBILE/consulado/jornada_mundial_de_la_juventud/

http://bogota.mfa.gov.pl/es/c/MOBILE/consulado/jornada_mundial_de_la_juventud/

 
Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to międzynarodowe spotkania młodych katolików z całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę. Obchodzone są każdego roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego miejscu na świecie.

W lipcu 2013 roku podczas ŚDM w Rio de Janeiro Papież Franciszek zdecydował, że to właśnie w Krakowie odbędzie się w 2016 roku kolejna edycja spotkania, którego tematem przewodnim będzie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Ojciec Święty kontynuuje tym samym tradycję zapoczątkowaną przez Jana Pawła II, który w grudniu 1985 roku wyraził pragnienie aby Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie i po raz pierwszy zgromadził młodych w 1986 roku pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P3,15). Do tej pory odbyło się 12 spotkań międzynarodowych.

Na program tegorocznych Światowych Dni Młodzieży składają się wydarzenia centralne – cykl spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie oraz koncerty i przedstawienia.

W spotkaniu  2013 roku uczestniczyło ok. 3,7 mln wiernych. Organizatorzy krakowskiego spotkania liczą na jeszcze liczniejszy udział młodzieży z całego świata. Wierząc, że pobyt w Krakowie stanowić może również dla niej doskonałą okazję do odwiedzenia miejsc związanych z postacią, życiem i aktywnością duszpasterską Świętego Jana Pawła II.

Organizatorem Światowych Dni Młodzieży, zaplanowanych na 2016 rok, jest Archidiecezja Krakowska, która przygotowała szereg akcji promocyjno-informacyjnych w wielu stolicach. W ramach planowanych wydarzeń zorganizowane zostaną m. in.  prezentacje, konferencje prasowe dla lokalnych mediów oraz spotkania z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego  oraz młodzieży, która weźmie udział w spotkaniu z Ojcem Świętym.

Zainteresowani udziałem w Światowych Dniach Młodzieży więcej informacji znajdą na stronie:  http://www.krakow2016.com/

Tu także dokonać można rejestracji. Strona dostępna jest w 9  wersjach językowych.

 

 

wedlug : msz.gov.pl

 

Dominikana, Santo Domingo – 14.12.2015 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w biurze Konsula Honorowego RP Santo Domingo p. Gustavo Vegi (adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)
od godziny 14 do 19 będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Daniel Ziętek.

 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

lub z Konsulatem Honorowym RP w Santo Domingo:

 

Gustavo Vega
Adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hiszpański

 

 

Dominikana, Puerto Plata – 15.12.2015 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w biurze Konsula Honorowego RP w Puerto Plata pana Marka Piwowarskiego (adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana)
od godziny 14 do 19 będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Daniel Ziętek.

 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

lub z Konsulatem Honorowym RP w Santo Domingo:

 

Konsul Honorowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwowarski
Adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypadkach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: polski, hiszpański i angielski

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. zarządza się OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa na dzień 6 września 2015r. (głosowanie w Bogocie odbędzie się w dn. 05 września 2015 r.)

 

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Minister Spraw Zagranicznych rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2015r. ustanowił obwód głosowania nr 73 dla obywateli polskich przebywających za granicą, obejmujący Republikę Kolumbii, Republikę Panamy, Republikę Dominikany, Antiguę i Barbudę, St. Lucię oraz Haiti z siedzibą w Ambasadzie RP w Bogocie, Cra. 21 Bis Nr 104A-15. Referendum odbędzie się dnia 5 września 2015r. (sobota) w godzinach 6:00 – 22:00 czasu miejscowego (zgodnie z art. 39. § 6 k. w.).
 

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

 

1.    „ Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu/Senatu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

 

2.    „ Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

 

3.    „ Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”. 

 

 

 

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który posiada czynne prawo wyborcze (prawo wybierania). Obywatele polscy głosujący za granicą muszą posiadać ważny w dniu głosowania polski paszport i numer PESEL. Głosować można osobiście lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie głosowania właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania.

 

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum upływa 3 września dla osób chcących głosować osobiście i  22 sierpnia dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie Do osób, które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego konsul wyśle pakiety referendalne na wskazany przez wyborcę dokładny adres najpóźniej na 10 dni przed dniem referendum. Pakiet zwrotny musi dotrzeć na adres Ambasady RP w Bogocie najpóźniej na dzień przed referendum.

 

 

 

Zgłoszeń do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum można dokonywać w Ambasadzie RP w Bogocie:

 

–  elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory– www.ewybory.msz.gov.pl

 

–  osobiście bądź telefonicznie pod numerem (0057) 1 620 93 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-10,

 

–   faxem na numer: (0057) 1 214 08 54,

 

mailem na adres: bog.amb.wk@msz.gov.pl ( w tytule wiadomości prosimy umieścić: Referendum 2015).

 

 

 

Rejestracja musi zawierać następujące informacje:

 

•             imię (imiona) i nazwisko;

 

•             imię ojca;

 

•             datę urodzenia;

 

•             numer PESEL;

 

•             numer ważnego polskiego paszportu wraz z datą i miejscem wydania oraz datą ważności dokumentu;

 

•             oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet referendalny w przypadku głosowania korespondencyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

Referat Konsularny

 

Ambasada RP w Bogocie

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP, uprzejmie informujemy, że w dn. 27.04.2015 r. (czasu polskiego) upływa termin zgłaszania przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, a w dn. 7.05.2015 r.(czasu polskiego),  termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.

 

Poniżej przesyłamy link do strony z informacją na temat elektronicznego zapisu na wybory,

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/wydarzenia/ruszylsystemelektronicznejrejestracjiwyborcowzagranica

oraz link do strony zawierającej ogólne informacje na temat wyborów.

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wybory2015/

 

Uprzejmie przypominamy, że z uwagi na różnicę czasową, w Kolumbii, wybory Prezydenta RP zostaną przeprowadzone w dn. 09.05.2015 r. (sobota), w siedzibie Ambasady RP w Bogocie. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00, a zakończy o godzinie 21.00.

 

Osoby mieszkające poza Bogotą, w Panamie, na Dominikanie, Haiti oraz na Wyspach Saint Lucia, Antigua i Barbuda mogą głosować korespondencyjnie.

 

Z poważaniem,

 

Daniel Ziętek

 

Konsul RP 

 

 

Dyżury Konsula z Bogoty

Dominikana, Santo Domingo – 19.02.2015 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 lutego 2015 r. (czwartek) w biurze Konsula Honorowego RP Santo Domingo p. Gustavo Vegi(adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Daniel Ziętek.

 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

lub z Konsulatem Honorowym RP w Santo Domingo:

Gustavo Vega
Adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hiszpański

 

 

Dominikana, Puerto Plata – 20.02.2015 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 lutego 2015 r. (piątek) w biurze Konsula Honorowego RP w Puerto Plata pana Marka Piwowarskiego (adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana)

od godziny 15 do 19 będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Daniel Ziętek.

 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

lub z Konsulatem Honorowym RP w Puerto Plata

 

 

 

 

 

:

 

Marek Piwowarski
Adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypadkach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: polski, hiszpański i angielski

Citas consulares

Republica Dominicana, Santo Domingo – 19.02.2015

 

Amablemente informamos que el día 19 de febrero de 2015 (jueves) en la oficina del Cónsul Honorario de Polonia en Santo Domingo, Sr. Gustavo Vega (dirección: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominicana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a disposición de Ustedes el señor cónsul Daniel Zietek.

 

Invitamos a todos Interesados en la reunión con el cónsul Daniel Zietek a comunicarse con la Sección Consular de la Embajada de Polonia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

o con el Consulado Honorario de Polonia en Santo Domingo :

 

Gustavo Vega
dirección: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominicana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

idiomas: español

 

Republica Dominicana, Puerto Plata – 20.02.2015

 

Amablemente informamos que el día 20 de febrero de 2015 (viernes) en la oficina del Cónsul Honorario de Polonia en Puerto Plata, Sr. Marek Piwowarski (dirección: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominicana)
desde las 3 pm am hasta las 7 pm estará a disposición de Ustedes el señor cónsul Daniel Zietek.

 

Invitamos a todos Interesados en la reunión con el cónsul Daniel Zietek a comunicarse con la Sección Consular de la Embajada de Polonia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

 

o con el Consulado Honorario de Polonia en Puerto Plata:

 

Marek Piwowarski:

Dirección: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominicana
Tel.: +180 9 970 73 03

Fax: +180 9 970 73 03

Tel. De urgencias: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

Pagina web: www.dominikana.konsulat.gov.pl

idiomas: polaco, español, ingles

 

Grupy bilateralneStrona główna Sejmu
  POLSKO-DOMINIKAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA
  Ukonstytuowała się w dniu 14-05-2013
 
  1. Kępiński Adam   /SLD/  –  przewodniczący
  2. Kołodziej Ewa   /PO/  –  wiceprzewodnicząca
  3. Lewandowski Andrzej   /TR/  –  wiceprzewodniczący
  4. Bauć Piotr Paweł   /TR/
  5. Chmielowski Piotr   /SLD/
  6. Domaracki Marek   /TR/
  7. Miller Rajmund   /PO/ 
  8. Napieralski Grzegorz   /SLD/ 
  9. Ostrowski Artur   /SLD/ 
  10. Szymiec-Raczyńska Halina   /PSL/ 
Sekretarz grupy: Anna Roczkowska, tel. 22 6942173, e-mail anna.roczkowska@sejm.gov.pl
 
  VII kadencja

źródło :

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&254&PL

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przesyłamy informację  dotycząca wizyty konsula Piotra Wyzińskiego na Dominikanie (Santo Domingo i  Puerto Plata).

 

Dominikana – Santo Domingo 04.02.2014,

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 lutego 2014 r. (wtorek) w Konsulacie Honorowym RP w Santo Domingo (adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana) od godziny 10 am do momentu przyjęcia ostatniego klienta będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Piotr Wyziński.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem Wyzińskim, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

lub z Konsulatem Honorowym RP w Santo Domingo:

 

·         Konsul Honorowy RP w Santo Domingo, Dominikana

Gustavo Vega
Adres: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, Dominikana
Tel.: (809) 472 2072
Faks: (809) 472 2208
e-mail: g.vega@codetel.net.do

Języki: hiszpański

 

 

 

Dominikana – Puerto Plata 06.02.2014

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 lutego 2014 r. (czwartek) w Konsulacie Honorowym RP wPuerto Plata (adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana) od godziny 10 am do momentu przyjęcia ostatniego klienta będzie do Państwa dyspozycji pan konsul Piotr Wyziński.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z konsulem Wyzińskim, prosimy o kontakt z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Bogocie:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

lub z Konsulatem Honorowym RP w Puerto Plata:

 

·         Konsul Honorowy RP w Puerto Plata, Dominikana

Marek Piwowarski
Adres: Guayacanes 15, Costambar, Puerto Plata, Dominikana
Tel.: +180 9 970 73 03

Faks: +180 9 970 73 03

Tel. w nagłych wypadkach: +180 9 974 63 93
e-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl

strona: www.dominikana.konsulat.gov.pl

Języki: polski, hiszpański i angielski

 

 

 

oraz link do strony ambasady, na której znajduje się informacja:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

 

Z poważaniem,

 

Paulina Arias

 

Referat Konsularny

Ambasada RP w Bogocie

 

 

 

Estimados Señores,

 

Abajo encontraran la información referente a la visita del cónsul Piotr Wyziński en Santo Domingo y Puerto Plata.

 

República Dominicana – Santo Domingo 04.02.2014

 

Amablemente informamos que el día 4 de febrero de 2014 (martes) en el Consulado Honorario de Polonia en Santo Domingo (dirección: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20, Santo Domingo, República Dominicana) desde las 10 am hasta el momento de atender al último cliente estará a disposición de Ustedes el señor cónsul Piotr Wyziński.

Invitamos a todos Interesados en la reunión con el cónsul Piotr Wyziński a comunicarse con la Sección Consular de la Embajada de Polonia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

o con el Consulado Honorario de Polonia en Santo Domingo:

 

Cónsul Honorario de Polonia en Santo Domingo

Gustavo Vega
Dirección: Torre Empresarial AIRD 4to.Piso, Ave. Sarasota No. 20 – Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 472 2072
Fax: (809) 472 2208
E-mail: g.vega@codetel.net.do

Idiomas: español

 

República Dominicana – Puerto Plata 06.02.2014

 

Amablemente informamos que el día 06 de febrero de 2014 (jueves) en el Consulado Honorario de Polonia en Puerto Plata (dirección: Guayacanes 15, Costambar, República Dominicana) desde las 10 am hasta el momento de atender al último cliente estará a disposición de Ustedes el señor cónsul Piotr Wyziński.

Invitamos a todos Interesados en la reunión con el cónsul Piotr Wyziński a comunicarse con la Sección Consular de la Embajada de Polonia en Bogota:

bog.amb.wk@msz.gov.pl

tel.: (+57-1) 620 93 69

o con el Consulado Honorario de Polonia en Puerto Plata:

 

Cónsul Honorario de Polonia en Puerto Plata

Marek Piwowarski
Dirección: Puerto Plata, Guayacanes 15, Costambar, República Dominicana
Tel.: +180 99707303 Tel. de turno:+180 99746393 (para emergencias)

Fax: +180 99707303
E-mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
www.dominikana.konsulat.gov.pl

Idiomas: polaco, español e inglés

 

y abajo el link de la página web de la Embajada con la información referente:

 

http://www.bogota.msz.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/

 

Cordialmente,

 

Paulina Arias

 

Sección Consular

Embajada de Polonia en Bogota

 

 

 

Informo que a comienzos de febrero 2014 está planificada una cita del cónsul de carrera en el Consulado Honorarios de Polonia en Republica Dominicana.

En la pagina http://bogota.mfa.gov.pl/es/consulado/citas_consulares_fuera_de_bogota/ con antelación se publicara la información sobre las fechas y horas de la proxima cita  consular  de consul de Bogota.

 

 

—————————————————————————————————————————

W związku z planowanym na początek lutego 2014 r. dyżurem konsula zawodowego z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie  w konsulatach honorowych na terenie Republiki Dominikańskiej osoby  zainteresowane proszę o  sprawdzenie dokładnego terminu dyżuru który będzie opublikowany  na stronie

http://www.bogota.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne_poza_bogota_podsekcja/

Z poważaniem

 

Marek PiwowarskI

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

w Puerto Plata