Pozwolenie na pracę w Republice Dominikańskiej

Pozwoleniem na pracę w Republice Dominikańskiej jest rezydencja, wiza NM1 lub zezwolenie na pracę sezonową.

Sprawę możliwosci podjęcia pracy zarobkowej w Republice Dominikańskiej reguluje dość jasno i prosto LEY GENERAL DE MIGRACIÓN (LEY NO. 285-04) które zamieszczone jest tutaj: http://www.natlaw.com/interam/dr/im/sp/spdrim00002.pdf
które w par 1 Medidas de Control stwierdza :
"Aquellos extranjeros que hayan obtenido su Residencia
Permanente podrán realizar cualquier tipo de trabajo o actividad
remunerada, por cuenta propia o en relación de dependencia.
Igualmente los Residentes Temporales podrán realizar cualquier
tipo de actividad remunerada o lucrativa."

a/ Tak więc każdy obcokrajowiec który posiada stała lub tymczasową rezydencję Dominikany ma pozwolenie na pracę lub pracę zarobkową oraz może prowadzić działalność zarobkowa .

Nie mogą takiej działalnosci ani pracy zarobkowej prowadzić " nie rezydenci " chyba ze są pracownikami sezonowymi ,studentami , mieszkają w strefie przygranicznej lub są członkami grupy o charakterze sportowym lub artystycznym .

b/Drugim rodzajem niejako wyłączonym są pracownicy sezonowi, którzy dostają zezwolenie z konsulatu dominikańskiego na pracę. Jest tu ograniczenie dość istotne dla Polaków, gdyż nie mogą oni pracować w TURYSTYCE ani strefach wolnocłowych.

 

Uzyskanie wizy pracowniczej  NM1 dającej prawo do pracy obokrajowcowi na terenie DR . Ważne dla Polakow -proszę zauważyć że wizę tę mogą uzyskać tylko osoby które nie wjechały na karcie turystycznej a na przykład na Visa NS :http://www.gob.do/Servici...58-001d092f0b84

"Nota: Los nacionales que entren con visas de turistas o tarjeta de turistas no podrán tener el visado en República Dominicana salvo el caso que entren con la visa NS-Negocio Simple."

Konsul Honorowy RP
w Puerto Plata
Marek Piwowarski