Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubiegania się o tę wizę która pozwala starać  się o rezydencję czasową ( residencia temporal) potrzebne bedą nastepujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek wizowy .Należy wypełnić w sposób czytelny drukowanymi literami używając czarnego tuszu lub komputera, podpisany przez wnioskodawcę (dla dzieci podpisuje ojciec lub matka).

2. Paszport musi mieć co najmniej 18 miesięcy do końca jego ważności. + plus kopia paszportu.

3. Zaświadczenie lekarskie

3,1. Informacja o braku wirusa HIV, hepatytu typu B, C i gruźlicy;

3,2. Zaświadczenie z ośrodka leczenia uzależnien narkotykowych o tym ze takowego leczenia nie przechodzimy nigdy nie przechodziliśmy i nie znajdujemy sie w ich rejestrze. Zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język hiszpański przez tlumacza przysieglego lub zatwierdzone przez notariusza. Ważność zaswiadczen - 90 dni.

4. Świadectwo urodzenia .Może być oryginał, duplikat lub kopia, najważniejsze żeby z apostille i tłumaczeniem notarialnie na język hiszpański.

5. Akt małżeństwa -Może być oryginał, duplikat lub kopia, najważniejsze żeby z apostille i tłumaczeniem notarialnie na język hiszpański.

6.Zaświadczenie o niekaralności Należy dostarczyć z oryginalnym apostille oraz tłumaczeniem notarialnie na język hiszpański. Nie jest wymagana dla dzieci do lat 18

7. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy .Może byc tO list od firmy/organizacji, w których wnioskodawca pracuje, i zarabia lub zaświadczenie o wielkości przychodów co najmniej 1200-1500 USD miesięcznie. Alternatywnie wystarczy wyciąg z banku o dostępności środków na rachunku wnioskodawcy o wizę. Kwota nie ma znaczenia. (Dokument ten może być później wykorzystany do otwarcia rachunku w Dominikańskim banku). Dokumenty muszą być przetłumaczone na język hiszpański i poświadczone notarialnie.

8. List motywacyjny List (oświadczenie) podpisany przez wnioskodawcę z prośbą  o dopuszczenie do wydawania wizy na pobyt, podając uzasadnienie. Pismo musi zawierać imię, nazwisko, narodowość, adres domowy, numer telefonu, e-mail, zawód i pozycję. Musimy przedstawic oryginał powyższego listu wraz z tlumaczeniem na język hiszpański przez tłumacza przysiegłego lub zatwierdzonym notarialnie.

9. List gwarancyjny Taki list może napisac obywatel Republiki Dominikany lub obcokrajowiec, na stałe zamieszkały w DR na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy a najlepiej stały. Plus kopia jego dokumentu (cedula).

10. Kolorowe zdjęcie 4 x 5 cm Na białym tle.

11. Zmiana nazwiska itd. Potrzebne tylko wtedy, jesli nazwisko wnioskodawcy rozni sie w swiadectwie urodzenia i paszporcie (ślub).Wtedy musimy przedstawic do wgladu swiadectwo ślubu / rozwodu (oryginał, duplikat lub odpis) z apostille i notarialnie tłumaczenie na język hiszpański. Koszt wizy w konsulacie Dominikany w Rosji (dla Polski mysli ze cena bedzie podobna, jak narazie informacja cenowa nie zostala potwierdzona) Przy samodzielnym uzyskaniu! 490 $ - 15 dni roboczych 550 $ - 7 dni roboczych Przyznana wiza jest jednorazowa i jest ważna tylko przez 60 dni od daty wydania. Po uzyskaniu wizy i przekroczeniu granicy DR na podstawie tej wizy mamy pelne prawa do podania dokumentow na pobyt

Więcej informacji po hiszpańsku na stronie MSZ Republiki Dominkańskiej :

http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=60&lang=ES