Konsulat Generalny RP w Puerto Plata

Kon­sul Gene­ral­ny

Pan Marek Piwo­war­ski

Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Pla­ta
Tel./Fax: +180 99707303
Tel. dyżur­ny: +180 99746393 (tel. alar­mo­wy)
SMS: +48 602 354 222
E‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
Obwód Kon­su­lar­ny: Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramírez, Sal­ce­do, Sama­ná, Valver­de, San­tia­go Rodrígu­ez
Godz. pra­cy: wto­rek, czwar­tek, pią­tek – 8.00 – 12.00
(po uprzed­nim uzgod­nie­niu wizy­ty przez tel. +180 99746393)

Wyśrod­kuj mapę
Pokaż tra­sę

Nawi­ga­cja do kon­su­la­tu:
  1. klik­nij „Wyty­cza­nie tras”,
  2. wpisz adres punk­tu star­to­we­go (A)
  3. klik­nij „Pokaż tra­sę”.