Infolinia dla klientów Neckermann Polska ( w upadłości ) przebywających za granicą


https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​d​y​p​l​o​m​a​c​j​a​/​i​n​f​o​l​i​n​i​a​-​d​l​a​-​t​u​r​y​s​t​o​w​-​n​e​c​k​e​r​m​a​n​n​-​p​o​l​ska

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski