Obowiązkowy formularz do wypełnienia od dziś przed przylotem i wylotem

Obo­wiąz­ko­wo od dnia dzi­siej­sze­go przed przy­lo­tem oraz wylo­tem do/z Domi­ni­ka­ny nale­ży wypeł­nić : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski