Przedłużenie o 45 dni ( od 2 marca 2021) stanu wyjątkowego na terenie całej Republiki Dominikańskiej

Stan wyjąt­ko­wy na tere­nie całej Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej został prze­dłu­żo­ny dekre­tem 95–21  o kolej­ne 45 dni ( zaczy­na­jąc od 2 Mar­ca 2021 )

https://presidencia.gob.do/decretos/95–21

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski