Strona w przebudowie

Trwa­ją pra­ce nad nową wer­sją stro­ny www​.domi​ni​ka​na​.kon​su​lat​.gov​.pl
Prze­pra­sza­my za niedogodności.

Dane kon­tak­to­we Kon­su­la­tu RP w Puer­to Plata:

Kon­sul Gene­ral­ny Pan Marek Piwowarski
Adres: Guay­aca­nes 15, Costam­bar, Puer­to Plata
Tel./Fax: +180 99707303
Tel. dyżur­ny: +180 99746393 (tel. alarmowy)
SMS: +48 602 354 222
E‑mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl
Obwód Kon­su­lar­ny: Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramírez, Sal­ce­do, Sama­ná, Valver­de, San­tia­go Rodríguez
Godz. pra­cy: wto­rek, czwar­tek, pią­tek – 8.00 – 12.00
(po uprzed­nim uzgod­nie­niu wizy­ty przez tel. +180 99746393)

Dane kon­tak­to­we Kon­su­la­tu RP w San­to Domingo:

Kon­sul Hono­ro­wy Pan Gusta­vo Vega
Adres: Ave­ni­da Sara­so­ta # 20, Tor­re Empre­sa­rial AIRD, 4to. piso Apar­ta­men­to 4 noro­este, Ensan­che, La Julia, San­to Domingo
Tel.: (00−18−09) 472−20−72
Tel. alar­mo­wy: (00−18−09) 224−04−12
Fax: (00−18−09) 472−22−08
E‑mail: g.vega@codetel.net.do